วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

English Grammar: 8) Nouns (คำนาม)


Nouns คำนามคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคน สัตว์ สิ่งของมีดังนี้The plural of nouns (คำนามพหูพจน์)1.คำนามที่อยู่ในรูปของพหูพจน์ส่วนใหญ่จะเติม s หรือ es ท้ายคำ

     Singular
Plural

     boat     
boats
เรือ
     hat          
hats
หมวก
     house 
houses
บ้าน
     river       
rivers
แม่นํ้า
     chair    
chairs
เก้าอี้
     boy        
boys
เด็กผู้ชาย
     girl             
girls
เด็กผู้หญิง
     computer   
computers
เครื่องคอมพิวเตอร์
     car          
cars
รถยนตร์    


2.คำนามที่ลงท้ายด้วย yหน้า y เป็นพยัญชนะเมื่อต้องการทำเป็นนามพหูพจน์ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es     Singular
Plural

     cry
cries
ร้องไห้
     fly
flies
แมลงวัน
     candy
candies
ลูกกวาด
     city
cities
เมือง
     lady
ladies
สุภาพสตรี
     baby
babies
เด็กทารก
     party
parties
งานเลี้ยงNote:ถ้าหน้า y เป็นสระให้เติม s ได้เลย
     day
days
วัน
     key
keys
กุญแจ
     monkey
monkeys
ลิง


3. คำนามที่ลงท้ายด้วย o หน้า o เป็นพยัญชนะให้เติม es

     Singular      
Plural

     tomato        
tomatoes
มะเขือเทศ
     mango        
mangoes
มะม่วง
     potato        
potatoes
มันฝรั่ง
     pamelo       
pameloes
ส้มโอ
     hero               
heroes
วีระบุรุษNote:ถ้าหน้า o เป็นสระให้เติม s ได้เลย
     Singular      
Plural

     zoo                    
zoos
สวนสัตว์
     radio        
radios
วิทยุ
     studio        
studios
โรงถ่ายทำคำยกเว้น แม้ว่าหน้าo จะเป็นพยัญชนะแต่ต้องเติม s ได้เท่านั้น
     photo  
รูปถ่าย
     piano     
เปียโน
     casino  
กาซิโน


4. คำนามพหูพจน์บางตัวจะเปลี่ยนรูปไปจากนามเอกพจน์     Singular
Plural

     woman               
women
ผู้หญิง
     man                           
men
ผู้ชาย
     child                   
children
เด็ก
     knife                     
knives
มีด
     tooth                       
teeth
ฟัน
     foot                           
feet
เท้า
     bus                    
buses
รถบัส
     person       
people
คน ประชาชน
     leaf                  
leaves
ใบไม้
     wife                     
wives
ภรรยา
     life                      
lives
ชีวิต
     loaf                
loaves
ก้อน แถว (ขนมปัง)
     box                  
boxes
กล่อง
     kiss                 
kisses
จูบ
     glass      
glasses
แก้ว กระจก
     cactus            
cacti
ต้นตะบองเพชร
     fungus        
fungi
เชื้อรา
     nucleus    
nuclei
นิวเคลียส
     syllabus   
syllabi
หลักสูตร
     thesis        
theses
วิทยานิพนธ์
     crisis            
crises
วิกฤติการณ์
     phenomenon 
phenomena
ปรากฎการณ์
     criterion 
criteria
บรรทัดฐาน มาตรการ5. คำนามบางคำที่มีรูปเดียวกันทั้งเอกพจน์และพหูพจน์     Singular 
Plural

     sheep 
sheep
แกะ
     fish               
fish
ปลา
     species 
species
ชนิด
     deer            
deer
กวาง6.คำนามบางคำมีรูปเป็นพหูพจน์แต่ใช้เป็นเอกพจน์Examples:
     news ข่าว
     The news is on at 6.30 p.m.
     athletics:นักกีฬา นักกรีฑา
     Athletics is good for young people.
     liguistics:ภาษาศาสตร์
     Linguistics is the study of language.
     darts เกมปาเป้า
     Darts is a popular game in England.
     politics    การเมือง


7.คำนามบางคำเป็นรูปพหูพจน์และใช้เป็นพหูพจน์     trousers: กางเกงขายาว
     My trousers are too tight.
     jeans: กางเกงยีนส์
     Her jeans are black.
     glasses: แว่นตา
     Those glasses are his.
     scissors กรรไกร
     shorts กางเกงขาสั้น
     thanks ขอบใจ
     stairs บันได
     congratulations ขอแสดงความยินดี
     wages ค้าจ้าง ค่าแรง
     spectacles แว่นตา
     goods สินค้า


Countable and Uncountable Nouns (นามนับได้และคำนามนับไม่ได้)1.Countable nouns (นามนับได้)
a. สำหรับสิ่งที่เราสามารถนับได้เช่น
     one dog สุนัขหนึ่งตัว
     a cat      แมวหนึ่งตัว
     six men   ผู้ชายหกคน
     a house  บ้านหนึ่งหลัง


b. มีรูปเป็นเอกพจน์และพหูพจน์เช่น
     three dogs สุนัขสามตัว
     ten ducks เป็ดสิบตัว
     a woman ผู้หญิงหนึ่งคน
     the shops. ร้านค้าหลายร้าน2. Uncountable nouns (นามนับไม่ได้)
a. คือสิ่งที่เราไม่สามารถนับได้เช่น
     tea นํ้าชา
     sugar  นํ้าตาล
     water  นํ้า
     air  อากาศ
     rice  ข้าว
     food อาหาร
     milk  นม
     snow หิมะ
     dust ฝุ่น
     wood ไม้
     hair ผม
     money เงิน
     meat เนื้อ
     coffee กาแฟb. นามที่บอกอาการ ความรู้สึก สภาพ ลักษณะเช่น
     richness  ความรํ่ารวย
     movement ความเคลื่อนไหว
     beauty ความสวย
     love ความรัก
     knowledge  ความรู้Compound Nouns (คำนามผสม)
คำนามผสมเป็นการเอาคำตั้งแต่สองคำขึ้นไปมาผสมกันซึ่งเป็นการผสมระหว่าง
1.noun +noun
     girl + friend = girlfriend  เพื่อนหญิง
     traffic + lights =traffic lights    สัญญาณไฟจราจร
     noun + verb
     head + ache = headache ปวดหัว2. verb + noun
     work + man = workman  กรรมกร3. noun + verb
     hair + cut = haircut การตัดผม4. verb + prep.
     hold + up = holdup การปล้น5. adj.+ noun
     green +house = greenhouse เรือนกระจก
     quick + silver = quicksilver  ปรอท


Proper Nouns (นามเฉพาะ)
Capital letters อักษรตัวพิมพ์ใหญ่
     :เราใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่สำหรับ1. ชื่อ นามสกุล และตำแหน่ง
     Somchai
     the President of the United Statesชื่องาน ชื่อภาพยนตรชื่อหนังสือ
     Death in Venice, The Barber of Seville3.ชื่อเดือน ชื่อวัน และชื่อวันหยุด
     Monday, October, Easter4. คำคุณศัพท์ที่มาจากคำนามเฉพาะ
     Thai cooking, a German car5. ชื่อทางภูมิศาสตร์
     French Alps, the Nile , the Atlantic6. ชื่อถนน ชื่ออาคารสถานที่ ชื่อสวนสาธารณะ
     Main Street, Central Park, Silom Road

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น